Friday, January 29, 2016

Al-Aijr (21~30)

Al-Aijr, dari ayat 21~30; 


21. Dan tidak satu pun benda, melainkan perbendaharaan nya ada disisi kami, dan tidak kami turunkan dia melainkan dengan ukuran yang tertentu.

22. Dan kami telah kirim angin-angin itu sebagai pengkhawin benih tumbuhan, lalu kami turunkan air dari langit, maka kami berikan kamu minum dia, pada hal bukanlah kamu yang punya perbendaharaan air itu.

23. Dan sesungguhnya kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kamilah yang jadi waris.

24. Dan sesungguhnya kami telah mengetahui orang-orang yang dahulu dari antara kamu, dan sesungguhnya kami telah mengetahui orang-orang yang kemudian.

25. Dan sesungguhnya Tuhan mu ialah akan himpunkan kamu, kerana ia bijaksana, amat mengetahui.

26. Dan sesungguhnya kami jadikan manusia dari tanah yang kering, dari tanah hitam yanbg berubah bau.

27. Dan jin itu, kami jadikan dari lebih dahulu, dari api yang panas.

28. Dan ingatlah tetakala Tuhan mu berkata kepada melaikat; “sesungguhnya aku mahu cipta manusia dari tanah yang kering, dari tanah hitam yang berubah bau”.

29. Maka apabila aku sempurnakan dia dan aku tiupkan padanya ruh dari ciptaan ku, hendaklah kamu tunduk sujud menghormati akan dia”.

30. Maka bersujudlah malaikat semua, sama sekali.

.
[previous] [next] [home]

.
Sumber,
[] https://sites.google.com/site/bktsegar/3
      
Following twitter,
[] https://twitter.com/elkenknajidyaho/status/693226199435218944

 


.

No comments:

Post a Comment