Friday, January 29, 2016

Al-Aijr (11~20)

Al-Aijr, dari ayat 11~20; 


11. Dan tidak seorang pun Rasul yang datang kepada mereka, melainkan mereka perolok-olok kan dia.

12. Demikian lah kami masukkan dia dalam hati-hati orang-orang yang berdusta.

13. Mereka tidak percaya kepada nya, pada hal telah lewat perjalanan orang-orang dahulu.

14. Dan jikalau kami bukakan bagi mereka satu pintu langit, lalu mereka naik terus padanya.

15. Nescaya mereka akan berkata; “sesungguhnya mata-mata kami dimabukkan, malahan kami ini orang-orang yang dimeterai.

16. Dan sesungguhnya kami telah jadikan dilangit bintang-bintang dan kami hiasi dia bagi orang-orang yang mahu melihat.

17. Dan kami pelihara dia dari tiap-tiap syaitan yang terkutuk.

18. Kecuali syaitan yang mencuri pendengaran maka di ikuti dia oleh nyalaan api yang terang.

19. Dan bumi ini, kami bentangkan dia dan kami adakan padanya gunung-gunung dan kami tumbuhkan padanya tiap-tiap sesuatu yang ditimbang. 

20. Dan kami telah jadikan bagi kamu padanya, penghidupan-penghidupan dan apa-apa  yang kamu tidak mesti beri rezeki kepadanya.

.
[previous] [next] [home]

.
Following twitter,
[] https://twitter.com/elkenknajidyaho/status/693223636379938816
.

No comments:

Post a Comment