Friday, January 29, 2016

Khatam Surah Al-Aijr

Al-Aijr, dari ayat 1~10;
.

1. Alif laam Raa, inilah ayat-ayat dari kitab itu dan ayat-ayat dari bacaan yang nyata.

2. Terkadang orang-orang kafir itu akan ingin, kalau mereka dahulunya jadi muslimin.

3. Biarkan lah mereka makan dan bersenang-senang dan dilalaikan mereka oleh cita-cita, kerana mereka akan mengetahui.

4. Dan tidak kami binasakan penduduk satu negeri melainkan sudah ada baginya satu kententuan yang ditetapkan.

5. Tidak boleh satu umat mendahului ajal nya dan tidak boleh mereka terkemudian.

6. Dan mereka berkata; “hai orang yang diturunkan peringatan atasnya ! sesungguhnya engkau seorang gila”.

7. “mengapakah engkau tidak bawa kan kepada kami Melaikat, jika betul engkau dari golongan orang-orang yang benar ?”.

8. Tidak kami turunkan melaikat melainkan dengan membawa kebenaran, dan kalau bagitu, tidaklah mereka diberi tempoh.

9. Sesungguhnya kamilah yang turunkan peringatan ini dan sesungguhnya kami lah penjaga baginya.

10. Dan sesungguhnya kami telah utus Rasul-Rasul sebelum mu diantara bangasa-bangsa dahulu.

.
[previous] [next] [home]
.
Following Twitter,
[] https://twitter.com/elkenknajidyaho/status/693220335164895232.

No comments:

Post a Comment